Онлайн-консультант фахівця з якості
Фільтр:
Всі
ISO 9001
ISO 45001
ISO 14000
ISO 27000
ISO 22000
IFS
FSSC 22000
Технічне регулювання
Державний контроль і нагляд
Концепції харчової безпечності (НАССР, TACCP, VACCP)
Упаковка та маркування
Зберігання і транспортування
Метрологія
Галузеві особливості роботи
Екологічна, органічна та натуральна продукція
Експорт
Поводження з відходами у рамках системи НАССР
Санітарні вимоги до приміщень і персоналу
Судова практика
Інші
Анонім
Зразок заповнення
06.01.2022

ДОГОВІР №   _______     

м. ________________                                                                                « __» ________ 202__р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХХ», далі – Замовник, в особі директора ПІБ, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХХХ», далі – Виконавець, в особі директора ПІБ, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі йменовані Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. З метою виконання вимог Закону України «Про відходи» 05.03.1998 № 187/98-ВР Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ