Онлайн-консультант фахівця з якості
E-журнал
Фільтр:
Всі
ISO 9001
ISO 45001
IFS
FSSC 22000
Технічне регулювання
Державний контроль і нагляд
Концепції харчової безпечності (НАССР, TACCP, VACCP)
Упаковка та маркування
Зберігання і транспортування
Метрологія
Екологічна, органічна та натуральна продукція
Експорт
Харчові відходи
Санітарні вимоги до приміщень і персоналу
Судова практика
Інші
ISO 22000
Ощадливе виробництво
Інтегровані системи менеджменту
Менеджмент-інструментарій
Ризик-менеджмент
Аудит
GlobalG.A.P
BRC
Безпечність сировини
Анонім
17.04.2024
Уряд схвалив концепцію державної програми з використання ШІ в пріоритетних галузях економіки до 2026 року

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням № 320-р від 13 квітня 2024 року схвалив Концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту (ШІ) у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

Державним замовником програми визначили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Мінстратегпром разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади у шестимісячний строк має розробити і подати Кабміну проєкт Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

Пріоритетними галузями економіки є: машинобудівна галузь; хімічна та нафто-хімічна галузь; вугільна промисловість; оборонна промисловість; ядерна промисловість; наукова та науково-технічна діяльність; сільське господарство; охорона здоров'я.

Програма має передбачати:

  • вивчення світового досвіду використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки, кращих світових практик щодо державної підтримки та нормативно-правового регулювання в галузі штучного інтелекту;
  • визначення потреб представників пріоритетних галузей економіки в технологіях штучного інтелекту, пріоритетних напрямів науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, які необхідно провести з метою впровадження технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки;
  • проведення оцінки економічних, соціальних та екологічних результатів впровадження технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки, формування переліку загроз від впровадження технологій штучного інтелекту у розрізі галузей економіки, визначення пріоритетних напрямів використання технологій штучного інтелекту;
  • розроблення та затвердження вимог до інформаційної інфраструктури та інформаційної безпеки у разі впровадження та використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки;
  • формування вимог до професійних компетентностей, переліків компетентностей та освітніх програм щодо розроблення, тестування, впровадження та використання технологій штучного інтелекту;
  • утворення центрів або лабораторій штучного інтелекту на базі наукових установ і закладів вищої освіти, консалтингових підприємств, що будуть надавати послуги з розроблення, тестування, навчання використанню технологій штучного інтелекту;
  • внесення змін до законодавства з метою доповнення відповідних нормативно-правових актів положеннями щодо технологій штучного інтелекту та гармонізації з актами Європейського Союзу щодо штучного інтелекту;
  • формування каталогу технологій штучного інтелекту українських розробників.


Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів на відповідний рік, а також міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерело: Ліга:Бізнес