Онлайн-консультант фахівця з якості
Фільтр:
Всі
ISO 9001
ISO 45001
IFS
FSSC 22000
Технічне регулювання
Державний контроль і нагляд
Концепції харчової безпечності (НАССР, TACCP, VACCP)
Упаковка та маркування
Зберігання і транспортування
Метрологія
Екологічна, органічна та натуральна продукція
Експорт
Харчові відходи
Санітарні вимоги до приміщень і персоналу
Судова практика
Інші
ISO 22000
Ощадливе виробництво
Інтегровані системи менеджменту
Менеджмент-інструментарій
Ризик-менеджмент
Аудит
GlobalG.A.P
BRC
Безпечність сировини
Анонім
07.02.2024
Розроблення і впровадження інтегрованої системи управління у харчовій промисловості
Людмила Аксьонова,
кандидат технічних наук, консультант із систем управління

Стрімкий розвиток сучасної економіки зумовлює постійний пошук нових підходів до підвищення ефективності управління. Одним із таких підходів є створення інтегрованих систем управління на основі міжнародних стандартів.

Інтегрована система органічно об’єднує в єдине ціле взаємопов’язані процеси діяльності, а також спрямовує роботу підрозділів організації на досягнення головної мети – здобуття прибутку шляхом задоволення вимог і очікувань споживачів.

Визначення терміна

Інтегрована система управління (ІСУ) – це частина загальної системи управління організацією, що об’єднує дві або більше систем управління різних сфер (наприклад, екологія, охорона праці, безпека та якість продукції, інформаційна безпека тощо), які функціонують як єдине ціле.

Головна мета інтеграції – оптимізація та покращення діяльності підприємства.

Визначення терміна

Інтеграція – це спосіб організації окремих компонентів різних систем в одну загальну систему, що забезпечує їхню узгоджену і цілеспрямовану взаємодію, зумовлюючи більшу ефективність функціонування усієї системи.

У випадку інтеграції систем управління:

  • ефективніше та раціональніше здійснюється використання ресурсів організації;
  • скорочується обсяг документації, у порівнянні з їхньою загальною кількістю у разі впровадження окремих систем управління.

Процес інтегрування передбачає об’єднання різних систем управління, створених на основі міжнародних стандартів (рисунок 1), в єдину систему.