Онлайн-консультант фахівця з якості
Фільтр:
Всі
ISO 9001
ISO 45001
ISO 14000
ISO 27000
ISO 22000
IFS
FSSC 22000
Технічне регулювання
Державний контроль і нагляд
Концепції харчової безпечності (НАССР, TACCP, VACCP)
Упаковка та маркування
Зберігання і транспортування
Метрологія
Галузеві особливості роботи
Екологічна, органічна та натуральна продукція
Експорт
Поводження з відходами у рамках системи НАССР
Санітарні вимоги до приміщень і персоналу
Судова практика
Інші
Анонім
13.01.2022
Правила поводження з відходами виробництва на підприємствах, де впроваджена Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)
Олена Кошелєва,
промисловий еколог

Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) впроваджується на підприємствах відповідно до  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» від 01.10.2012 № 590.

Такий аспект як «поводження  з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності» є ключовим під час впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

На підприємстві, де впроваджена система НАССР, необхідно забезпечити:

 • виконання вимог щодо зберігання відходів;
 • у зонах поводження з харчовими продуктами – розміщення інформації про місця збору відходів;
 • маркування та  гарний санітарно-гігієнічний стан контейнерів та ємностей для збору відходів (виконувати очищення, миття та дезінфекцію);
 • визначити графік та способи вивезення відходів з приміщень, у яких здійснюється поводження з харчовими продуктами, з метою уникнення їх накопичення. Необхідно враховувати можливість перехресного забруднення продуктів під час їх вивезення;
 • забезпечити розміщення місць зберігання відходів за межами приміщень, де здійснюються операції з харчовими продуктами;
 • прибирання, миття та дезінфекцію контейнерів, ємностей для зовнішнього зберігання відходів проводити окремо від іншої тари. Контейнери для внутрішнього зберігання відходів можуть бути одноразовими або повертатися в приміщення після їх очищення, миття та дезінфекції;
 • виконувати вимоги щодо утилізації відходів (вивезення відходів з території підприємства та їх утилізацію, у тому числі за укладеними відповідними угодами).

 

Для правильного поводження з відходами виробництва необхідно:

 

Подання Декларації про відходи

Критерієм, за яким визначається необхідність подання декларації про відходи, є показник загального утворення відходів, що розраховується за формулою:
Пзув = 5000 × М1 + 500 × М2 + 50 × М3 + 1 × М4,

де М1, М2, М3, М4 — маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

Питання складання декларації про відходи регламентовано Законом України «Про відходи» та Порядком подання декларації про відходи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118.

Декларація подається один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним (наприклад, до 20 лютого 2022 р. подають декларацію за 2021 р.).

Декларація подається одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Міндовкіллям.

Декларацію можна подати за посиланням.

Для подання декларації необхідно отримати електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис надається акредитованими центрами сертифікації ключів. Для отримання електронного цифрового підпису необхідно подати до державного органу заяву встановленого зразка та пакет супроводжувальних документів.

 

Важливо

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

 

Якщо підприємство має намір позбутися небезпечних відходів шляхом передачі їх спеціалізованій компанії, то насамперед необхідно запросити у цієї компанії:

 1. Витяг з ЄДРПОУ та переконатися, що компанія справді спеціалізується на утилізації небезпечних відходів. Якщо в переліку КВЕД немає діяльності з утилізації відходів, то необхідно ознайомитися зі статутом компанії, де описана вся її діяльність.
 2. Ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Перевірити строк дії цієї ліцензії, який повинен бути не менше ніж строк договору, що укладається, та порівняти надану інформацію у ліцензії з інформацією на сайті Міндовкілля. Упевнитися, що ліцензія компанії не була анульована при перевірці діяльності.

 

Коментар експерта

За бажанням можна запросити регламент утилізації або поводження з небезпечними відходами, щоб упевнитися, що компанія справді займається утилізацією або заготівлею відходів, а не посередництвом у ланцюзі торгівлі небезпечними відходами.

Особливості передачі на утилізацію / розміщення відходів

Для уникнення порушень законодавства треба здійснювати передачу відходів для видалення або утилізації стосовно договорів та актів виконаних послуг (у т.ч. акт приймання-передачі).

Відповідно до п. є) ст. 17 Закону України «Про  відходи» до обов’язків суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами належить здійснення організаційних, науково-технічних та технологічних заходів для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації.

Також підприємства повинні забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;

Під час вибору підприємства необхідно обирати тільки ті підприємства, які мають такі ліцензії:

 • Ліцензію на провадження діяльності у сфері поводження з відходами. Перелік ліцензіатів (поводження з відходами) можна переглянути за посиланням;
 • Ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) для надання послуг з транспортування небезпечних відходів в межах України. Перелік суб'єктів господарювання, що мають дійсні ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом можна переглянути за посиланням.

У договорі та в ліцензії спеціалізованого підприємства повинна вказуватися та діяльність, яку має намір здійснити підприємство-Замовник.

Важливо

Якщо з якихось причин не вдається укласти договір з підприємством, яке утилізує відходи, то при укладанні договору з підприємством, яке зберігає відходи, в договорі необхідно чітко визначити відповідальність ліцензіата за передачу відходів на утилізацію третім особам (які мають відповідну ліцензію) в термін дії договору. В іншому випадку, з юридичної точки зору, передаючи відходи на зберігання, Замовник не передає право власності на них і зобов'язаний забрати відходи назад по закінченню зазначеного терміну зберігання або терміну дії договору.