Онлайн-консультант фахівця з якості
Фільтр:
Всі
ISO 9001
ISO 45001
ISO 14000
ISO 27000
ISO 22000
IFS
FSSC 22000
Технічне регулювання
Державний контроль і нагляд
Концепції харчової безпечності (НАССР, TACCP, VACCP)
Упаковка та маркування
Зберігання і транспортування
Метрологія
Галузеві особливості роботи
Екологічна, органічна та натуральна продукція
Експорт
Поводження з відходами у рамках системи НАССР
Санітарні вимоги до приміщень і персоналу
Судова практика
Інші
Анонім
Зразок заповнення
04.01.2022

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходи

Найменування суб'єкта господарювання _________ТОВ "Підприємство"  _______

Код згідно з ЄДРПОУ ______54678900_____________________________________

Код згідно з КОАТУУ _____5122780704____________________________________

Юридична адреса суб'єкта господарювання 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 1

Електронна пошта, телефон __pidpr@gmail.com, (048)756-567 _________________

 

Показник загального утворення відходів*

Період утворення відходів

Показник загального утворення відходів (Пзув)

Обсяг утворення відходів I класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів II класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів III класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів IV класу небезпеки, тонн

За 2015 (звітний) рік (фактичний обсяг)

 425,8

 0,03

0

2,5

150,8 

На 2016 (поточний) рік (прогнозний обсяг)

 415,5

 0,027

 0

 2,8

 140,5

 

 

(х 5000)

(х 500)

(х 50)

(х 1)

 

___________
* Розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув) наведено у пункті 8 Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307).

 

Утворення та напрями передачі відходів

N

Назва відходів за ДК 005-96

Код відходів за ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки

Накопичено на початок звітного року, тонн

Обсяг утворення у звітному році, тонн

Обсяг утворення у поточному році (прогноз), тонн

Передача відходів іншому власнику

Найменування, адреса, код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, якому передаються відходи; додатково серія та номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

Передано для здійснення операції з відходами (навести код операції D, R)*

Опис операції з відходами (заповнюється, якщо код у графі 11 не відображає повний зміст операції)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані

7710.3.1.26

Відпрацьовані люмінесцентні лампи

1

-

0,03

0,027

ТОВ «ЦЕМ», 65089, м.Одеса, вул. Ак. Королева, 86; 54676560; АГ №507076 до 25.11.18р

0,03

R11

Використання відходів  будь-яких  операцій  під  номерами R1-R10

2

Матеріали обтирочні зіпсовані, відпрацьовані або забруднені

7730.3.1.06

Ганчір’я промасляне

3

0,5

1,5

1,5

ТОВ «ЦЕМ», 65089, м.Одеса, вул. Ак. Королева, 86; 54676560; АГ №507076 до 25.11.18р

2,0

D10

Спалювання на суші

3

Лом металевий

2910.2.9.01

Брухт металевий

4

-

50,0

40,0

ТОВ «Метал», 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Гончара 18; 67676360

50,0

R4

Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

4

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані

6000.2.9.04

Відпрацьовані свинцево-кислотні акумулятори

2

-

0,4

0,2

ТОВ «Метал», 49005, м. Дніпропетровськ, вул.Гончара 18; 67676360; АВ №598369, до 07.12.18р, АВ № 616733, до 12.10.17р.

0,4

R11

Використання відходів  будь-яких  операцій  під  номерами R1-R10

5

Відходи, які утворилися під час   експлуатації транспортних засобів та перевезень, не позначені іншим способом або комбіновані

6000.2.9

Масляні фільтри відпрацьовані

3

-

1,0

1,3

ТОВ «ЦЕМ», 65089, м.Одеса, вул. Ак. Королева, 86; 54676560; АГ №507076 до 25.11.18р

1,0

D10

Спалювання на суші

6

Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн

7720.3.1.01

Відходи побутові

4

-

150,8

140,5

ТОВ «Грін-Порт», 65026, м. Одеса, пл. Митна, 1; 94698577

150,8

D1

 

Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

 6

Усього

Х

Х

Х

 0,5

 203,73

 183,527

Х

204,23 

Х

Х

 

____________
* Код операції визначається згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217).

Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.

________________Директор________
                           (посада керівника)

___________________
(підпис)

________Іванов І.І._____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (у разі наявності)

_10 _лютого___ 2016 року